Søk
Hovedsamarbeidspartnere
Forskningsrådet
Innovasjon Norge
Siva Arena programmet
Sponsorer
iPark
Statoi
Samarbeidspartnere
NODE NCE Subsea Arena brønnteknologi The Michelsen Centre NTNU

Samarbeidspartnere

Arena Integrerte Operasjoner har inngått et uforpliktende samarbeid med NODE, NCE Subsea, CMR og Arena Brønnteknologi.

NODE
NODE, Norwegian Offshore & Drilling Engineering er et ARENA Hovedprosjekt med hovedoppgave å bidra til at den Sørlandske olje- og gassnæringen forblir verdensledende, uansett konkurranse. I NODE er i dag verdensledene innenfor tre områder i drilling & engineering. Les mer >>>

NCE Subsea
Norwegian Centre of Expertise Subsea (NCE Subsea) er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering av næringsliv, forskning og utdanning av subsea industrien i Hordaland. Hovedfokus for klyngen er vedlikehold, modifikasjoner og drift av undervannsinstallasjoner. Les mer>>> 

Centre for Smart & Safe Wells
Prosjektet Arena Brønnteknologi har som formål å etablere forpliktende innovasjonssamarbeid mellom nærings-aktører, FoU/ undervisning og det offentlige virkemiddelapparatet om utvikling av avansert brønn-teknologi som bidrar til økt nasjonal verdiskaping fra petroleumsvirksomheten samt økt lønnsomhet og konkurransekraft, nasjonalt og internasjonalt, for virksomhetene i klyngen.  Les mer>>> 

CMR
The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology is a cooperation between CMR, University of Bergen (UoB), StatoilHydro, AanderaaData Instruments, CGG Veritas, FMC Technologies, Roxar FlowMeasurement, Seadrill, MMC Tendos and Bergen University Collage. The goal is to develop innovative solutions for the next generation of measurement technology within petroleum, fisheries and environment sectors. Les mer >>>

IO Center
The Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry (IO Center) conducts research, innovation and education within the IO field, to promote accelerated production, increased oil recovery, reduced operating costs and enhanced safety and environmental . Les mer>>>

 

IO nyheter
Hjem | Om Arena IO | Nettverk | Aktiviteter | Prosjekter | Tjenester | Kontakt oss |
Copyright © 2008 Arena IO.no - Alle rettigheter forbeholdes - Vilkår for bruk - Kontakt webmaster