Søk
Hovedsamarbeidspartnere
Forskningsrådet
Innovasjon Norge
Siva Arena programmet
Sponsorer
iPark
Statoi
Samarbeidspartnere
NODE NCE Subsea Arena brønnteknologi The Michelsen Centre NTNU

Joint Industry Projects

Den mest sentrale oppgaven for Arena Integrerte Operasjoner vil være å identifisere, utvikle og gjennomføre felles JIP prosjekter.

Viktige aktiviteter er blant annet workshops for å evaluere, prioritere og initiere felles industriprosjekter, videreføre prosjekter fra forprosjektet, videreutvikle modeller som kommer alle deltakerne til gode og sikre at leverandørenes rettigheter blir ivaretatt ved kommersialisering.

Tjenestetilbud:

  • Identifisere og gjennomføre fellesprosjekter som støtter videreutvikling og innføring av integrerte operasjoner.
     
  • Sikre effektiv beskyttelse av IPR i samarbeidsprosjekter.
     
  • Fungere som Icebraker ved å bistå SMB bedriftene i å få tilgang til testfasiliteter og fullskala Testsites.
     
  • Kople bedrifter med gode ideer til tidlig dialog med relevante venture-miljø.


Tjenester
 | Nettverksutvikling | Teknologi og kompteanseutvikling | JIP 

 

IO nyheter
Hjem | Om Arena IO | Nettverk | Aktiviteter | Prosjekter | Tjenester | Kontakt oss |
Copyright © 2008 Arena IO.no - Alle rettigheter forbeholdes - Vilkår for bruk - Kontakt webmaster