Søk
Hovedsamarbeidspartnere
Forskningsrådet
Innovasjon Norge
Siva Arena programmet
Sponsorer
iPark
Statoi
Samarbeidspartnere
NODE NCE Subsea Arena brønnteknologi The Michelsen Centre NTNU

Prosjekter

En av de viktigste aktivitetene i Arena IO er å igangsette Joint Industry Projects mellom to eller flere aktører. 

Målet med denne siden er å bygge opp en felles prosjektbase for IO i klyngen på Sørvestlandet mellom Arena IO, NODE, NCE Subsea, CMR og Arena Brønnteknologi. Det vil være mange spennende synergier mellom programmene og denne siden kan fungere som en felles prosjektplass for lagring av prosjekter, dokumentasjon, erfaringsutveksling og samhandling mellom aktørene.

I 2008 har vi igangsatt tre innovasjonsprosjekter til en verdi 3,5MNOK med en økt sysselsettingseffekt på 5 personer og registrert 3 nye bedrifter i Brønnøysund registeret. Vi har som mål om å igansette 20 slike joint industry prosjekter innen 2010 hvor flere aktører, som regel en kunde som har et behov og en leverandør har et produkt samarbeider om produkt- og teknologiutvikling som har høy innovasjonsgrad og dokumentert verdiskapningseffekt. 

Bedrifter som har ideer eller prosjektforslag innenfor feltet IO hvor to eller flere aktører er involvert er velkommen til å søke om "Arena IO" status for sitt prosjekt. 

Til utfylling av kontaktskjema >>>

 

IO nyheter
Hjem | Om Arena IO | Nettverk | Aktiviteter | Prosjekter | Tjenester | Kontakt oss |
Copyright © 2008 Arena IO.no - Alle rettigheter forbeholdes - Vilkår for bruk - Kontakt webmaster